ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན།

Tsamda Norbu

ཚོགས་གཙོ།
ཀརྨ་ཆོས་སྐྱིད།

ཞལ་པར། 076 4245933
གློག་འཕྲིན། tcslpresident18@gmail.com

Chokchampa Phuntsok

ཚོགས་གཞོན།
བསྟན་འཛིན་དབང་འདུས།

ཞལ་པར། 076 4360774
གློག་འཕྲིན། tcslvicepresident18@gmail.com

ས་གནས་འཐུས་ཚོགས།

ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་། ཨར་གྷའོ།
མུན་སེལ་ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན།
(བོད་སློབ་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན།)

གློག་འཕྲིན། munselpeace@gmail.com
ཞལ་པར། 076 3362887

ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་། སྦ་སལ།
སྲ་དགའ་ཚེ་རིང་།

གློག་འཕྲིན། sangatsering67@gmail.com
ཞལ་པར། 076 5593504

ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་། སྦན།
ལྷ་ཤེས་ཚང་ལྷ་་མོ་ཚེ་རིང་།

གློག་འཕྲིན། lhatse23@yahoo.de
ཞལ་པར། 076 3375634

ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་། ཧྥེ་ལཱ་ཝིལ།
གླིང་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ།

གློག་འཕྲིན། lingtsangkel1@gmail.com
ཞལ་པར། 076 672 8478

ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་། ཇི་ནི་ཝ།
ཚེ་བསུ་ཚང་གཡང་དགའ།
(གསར་འཕྲིན་དྲ་རྒྱའི་འགན་འཛིན།)

གློག་འཕྲིན། tib.commuingeneva@gmail.com
ཞལ་པར། 076 4008843

ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་། གྷེ་ལཱ་རུ་སེ།
ས་ར་ཀུན་དགའ་འཆི་མེད།
(དངུལ་གཉེར།)

གློག་འཕྲིན། kunga.sara@gmail.com
ཞལ་པར། 078 9605474

ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་། ཧོར་གྷན།

Tenzin Kelsang Batsang

གློག་འཕྲིན། tk.batsang@hotmail.com
ཞལ་པར། 076 336 69 64

ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་། ལན་ཊ་ཀོཊ།
སྡོང་ཤར་ཚེ་བརྟན།
(དབྱིན་དྲུང།)

གློག་འཕྲིན། dungshar@yahoo.de
ཞལ་པར། 076 4304039

ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་། ལོ་ཟན།
རྒྱལ་ཚང་ཀུན་བཟང་དབང་མོ།

གློག་འཕྲིན། kw.gyatsang@gmail.com
ཞལ་པར། 076 4739422

ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་། ལིག་ཏན་སིཊཡན།
བློ་བཟང་།

གློག་འཕྲིན། gyaltso1985@gmail.com
ཞལ་པར། 078 9655588

ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་། ལུ་རྫན།
དྲུང་ཡིག་ཚང་ཐུབ་བསྟན་ཡེ་ཤེས།

གློག་འཕྲིན། druyutsang@gmail.com
ཞལ་པར། 076 5344889

ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་། མུན་ཁུ་ཝི་ལན་དང་ཝིལ།
མཁར་ཚང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང།

གློག་འཕྲིན། khardawa11@gmail.com
ཞལ་པར། 076 4672709

ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་། ར་པརསི་ཝིལ།
པད་མ་ཇོ་བོ་དབྱངས་ཅན་ཚེ་རིང་།
(ཟློས་གར་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན།)

གློག་འཕྲིན། y.pema2001@gmail.com
ཞལ་པར། 078 6736691

ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་། རི་ཀོན།
གཉེར་བ་ལགས་ནོར་བུ་དོན་གྲུབ།
(དང་བླང་དཔྱ་ཁྲལ་འགན་འཛིན།)

གློག་འཕྲིན། gnewala@gmail.com
ཞལ་པར། 076 8168685

ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་། རུ་ཏི།
ངོར་ཁང་གསར་བཀྲ་ཤིས།
(དངུལ་གཉེར།)

གློག་འཕྲིན། flash_ngor@hotmail.com
ཞལ་པར། 079 1792943

ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་། ཤྭ་ཧྥའོ་སེན།
དཔའ་བོ།

གློག་འཕྲིན། thuptenpao21@gmail.com
ཞལ་པར། 077 9500885

ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་། སོ་ལོ་ཐུན།
འབྲུག་ལོ་ཚང་ཕུན་ཚོགས།
(བོད་དྲུང་།)

གློག་འཕྲིན། phuntsogzayi@gmail.com
ཞལ་པར། 078 8757388

ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་། སེན་ཊི་གཱ་ལན།
ཡིད་འཕྲོག་ལྷ་མོ།

གློག་འཕྲིན། yudok.lhamo@gmx.ch
ཞལ་པར། 076 8055096

ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་། ཊི་ཆི་ནཱོ།
ཟླ་རྒྱམ་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང།

གློག་འཕྲིན། maskap321@gmail.com
ཞལ་པར། 076 3029254

ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་། ཏུར་ཕན་ཐལ།
ཕུན་ཁང་ཀརྨ་ཚེ་རིང།
(རྩིས་པ།)

གློག་འཕྲིན། karma.punkhang@gmail.com
ཞལ་པར། 078 8082286

ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་། ཨུཛ་ནག་དང་ཝ་ཊ་ཝིལ།
མར་སེན་བཀྲ་ཤིས།

གློག་འཕྲིན། tashi-marsen@bluewin.ch
ཞལ་པར། 079 4588576

ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་། ཕཱོལ་ཁེཊ་སི་ཝིལ།

Tenzin C Gyatso

གློག་འཕྲིན།  tenzinc.gyatso@gmail.com
ཞལ་པར། 076 523 63 92

ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་། ཝེ་དེནསི་ཝིལ།
ལོ་ཕྲེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།
(འབྲེལ་ཐུད་པ།)

གློག་འཕྲིན། waedi_sektion@yahoo.com
ཞལ་པར། 079 5772439

ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་། འཛུག
ལྷ་རི་ཚང་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཕྱིན།

གློག་འཕྲིན། tgsl.sektionzug@gmail.com
ཞལ་པར། 076 3466180

ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་། ཛུ་རིག
ཝང་དཀར་ཚེ་རིང་ནོར་བུ།

གློག་འཕྲིན། wakardagyab@gmail.com
ཞལ་པར། 076 434 68 25